אתר זה נבנה ונועד על מנת לשרת את הלקוחות שלנו בצורה היעילה ביותר.
כאן ניתן לדעת באופן מיידי מצב עדכני של כל בקשה לסקר.
זמן קצר לאחר קבלת ההזמנה לסקר יהיו עדכונים באתר כולל מצב תיאום, ביצוע והכנת הסקר.
בבקשה להקליד את מספר ההזמנה לסקר או את מספר הטלפון של המבוטח